Blogg

Hemsidor, Webbdesign

Hur man designar ett effektivt team

En av de saker som ledare ofta funderar över är teamets prestationer och relationer. Prestationsindikatorer visar att effektiva team nästan alltid kommer att överträffa personer som arbetar individuellt, särskilt i högtryckssituationer eller när flera kompetenser behövs inom ett projekt.

Detta borde inte komma som en överraskning, eftersom de flesta organisationer erkänner vikten av grupparbete och försöker främja det på arbetsplatsen. Att bygga effektiva team kräver dock mer än ett abstrakt engagemang för grupparbete. Det krävs engagemang från chefer för att lyckas.

Utan teambyggnadsförmåga riskerar en chef att begränsa sina anställdas produktivitet till vad varje medlem kan göra på egen hand, medans om chefen främjar arbete i grupp kan hen förena ditt team kring ett gemensamt mål vilket ökar produktiviteten som ett resultat.

Här följer fem steg för att bygga ett produktivt och effektivt team:

Steg 1: Skapa ledarskap

Om dina anställda litar på din bedömning, kommer de att fungera effektivt även när du inte är där. Innan du kan starta din teams uppbyggnad måste du utveckla rätt slags ledarskap. Det betyder inte att du ska ta alla beslut för gruppen, utan snarare att du som ledare försöker främja förtroendet genom ärlighet och öppenhet. Speciellt i större organisationer kan chefer inte vara överallt på en gång, men om de anställda litar på chefens omdöme kommer de att fungera effektivt även när den chefen inte är närvarande.

Steg 2: Skapa relationer med var och en av dina anställda

Försök att lära dig mer om varje medlem i ditt team, deras styrkor, deras svagheter, hur de är motiverade och även vad de gillar och ogillar. Denna kunskap är ovärderlig för ledare, eftersom det gör det möjligt för dem att matcha varje medarbetares kompetens och till specifika problem, vilket kommer att bidra till att öka produktivitet och arbetsglädje.

Försök att inkludera dina anställda i beslutsprocessen där det är möjligt. I stället för att delegera uppgifter, ge ditt team öppna projekt och låta dem själva hitta den bästa lösningen. Detta kommer att uppmuntra dem att samarbeta och utveckla deras problemlösningsförmåga.

Fem personer arbetar i grupp
Lär dig mer om ditt team för att inte bara bygga relationer mellan dig själv och medlemmarna, men också mellan de individuella medlemmarna.

Steg 3: Bygg relationer mellan dina anställda

När ditt team börjar samarbeta mer, undersök då hur de arbetar tillsammans och vidta åtgärder för att förbättra kommunikation, samarbete och förtroende bland gruppen. Om det finns några konflikter, försök att lösa dem och använd även processen som en chans för gruppen att utvecklas. Lyssna på båda sidor av argumentet och agera som medlare. Låt bägge parter använda sig av jag-budskap för att effektivt förmedla bägge parters känslor och tankar. Ett annat sätt att lösa konflikter kan vara en brainstorming session, vilket hjälper till att ge dina anställda eget initiativ och kan leda till nya lösningar på problemet.

Steg 4: Uppmuntra lagarbete

När du väl har etablerat relationer med och mellan dina anställda, är det dags att hjälpa dem att arbeta effektivt tillsammans. Uppmuntra ditt team att dela information, både mellan dem och inom den bredare organisationen. Försök också kommunicera mer med ditt lag. Detta går utöver att bara hålla möten. Det kan handla om saker som att vara öppen för förslag och bekymmer, fråga om varje lagmedlems arbete och erbjuda hjälp vid behov. Detta arbete kommer göra att framförallt du som chef kan kommunicera tydligt och ärligt med ditt lag.

Steg 5: Sätt upp vissa grundläggande regler för teamet

Till slut så kan du börja etablera ditt team på riktigt genom att skapa lagvärden och mål, samt utvärdera lagprestandan tillsammans med individuell prestation. Var noga med att inkludera hela ditt team i den här processen så att de vet vad som krävs och så att de är med på noterna.

Team-uppbyggnad är ett av de viktigaste ansvar som en chef har. Det är inte något som kan uppnås på kort tid och sedan glömmas bort. Det är en pågående organisk process som du som chef måste underlätta och vägleda. När denna process etablerar sig så kommer dina lagmedlemmar att börja lita på och stödja varandra och dela med sig av sina färdigheter och ansträngningar för att effektivisera din organisations mål.

Om oss

author thumbnail image
Bar Echo Webbdesign
Vi är en svensk webbdesignbyrå med fokus på lösningar som är moderna, enkla och snabba. Vi levererar allt från designkoncept till fullständiga lösningar. Våra modersmål heter html, js, css och php. Kontakta oss redan idag för ett förutsättningslöst samtal på support at barechowebbdesign.se.

Skriv upp dig för vårt nyhetsbrev